SZKOLENIE 2

Managment fundamential

czyli co każdy szef wiedzieć powinien lecz czasem wstydzi się zapytać. Praktyczny warsztat, podczas którego szczegółowo omówimy i przećwiczymy kluczowe zasady zarządzania, budowania zaufania, motywowania oraz delegowania zadań.

Szkolnie jest szczególnie interesujące dla:

  • Wszystkich którzy rozumieją, że zarządzenie zespołem to konieczność mierzenia się z ludzkimi charakterami i ambicjami a czasem lekami i obawami.
  • Menagerów średniego i wyższego szczebla zarządzających wymagającymi zespołami.
  • Przedsiębiorców, którzy przechodzą z etapu niewielkiej firmy do organizacji, która wymaga delegowania zadań i rozliczania efektów.
  • Dla tych którzy chcą usystematyzować wiedzę i narzędzia jak skutecznie i w dobrej atmosferze zarządzać zespołem.

Program

Dzień 1

Jak zostać menedżerem z prawdziwego zdarzenia?

Zrozumienie kluczowej roli menedżera w organizacji.

Budowanie zaufania.

Zapoznanie się z podstawowymi pojęciami dotyczącymi pojęcia „zaufania” oraz wiedzy naukowej na ten temat. Tym samym, omówienie sposobów jak tworzyć atmosferę zaufania i bezpieczeństwa w zespole.

Odpowiedzialne sprawowanie nadzoru
  • Jak wspierać, wzmacniać i rozwijać członków zespołu.
  • Omówienie podstawowych teorii motywacji i określenie, co należy robić, aby zwiększać motywację członków zespołu.
  • Podniesienie Twoich umiejętności prowadzenia rozmów oceniających oraz właściwe przekazywanie informacji zwrotnej współpracownikom.
Rozkwitaj jako manager!

Dziel się tym, co sprawia, że ​​wszyscy wspólnie się rozwijacie!

Stwórz spójny zespół.

Omówienie modelu 5 dysfunkcji pracy zespołowej Patricka Lencioniego oraz działania, które należy podjąć, aby im zapobiegać i tworzyć silny zespół.

Podsumowanie pierwszego dnia.

 

Dzień 2

Wizja

Jak sformułować jasną i zrozumiałą wizję.

Kręgi kontroli i wpływu

Jak określać na czym skupić uwagę, jak podejmować wyzwaniach oraz jak radzić sobie z obawami.

Ustalanie celów rozwoju

Wyjaśnimy w jak sprawić, aby cele rozwojowe były zrozumiałe i motywujące.

Przekazywanie informacji.
  • Zrozumienie zasad dobrego spotkania zespołu
  • Omówinie, co należy przekazać współpracownikom oraz jakie są najlepsze narzędzia aby dotrzeć do każdego.
Wywieranie wpływu

Nauczymy się w jaki sposób wywierać oczekiwany, pozytywny wpływ na zespół którym zarządzasz.

Podsumowanie całości szkolenia i warsztatów.

Odpowiedzieć na wcześniej niezadane pytanie oraz omówienie działań jakie należy podjąć po szkoleniu.