SZKOLENIE 1

Design Thinking
w Twoim biznesie

Design Thinking to metodyka projektowania nowych produktów i usług, która szczególnie mocno koncentruje się na potrzebach i oczekiwaniach użytkowników.

Design Thinking to metodyka projektowania nowych produktów i usług, która szczególnie mocno koncentruje się na potrzebach i oczekiwaniach użytkowników.

Podczas szkolenia pokażę Wam jak budować i moderować interdyscyplinarne zespoły specjalistów, które wykorzystując metody projektantów, wsparte analizą ludzkich zachowań oraz uważnie przyglądając się aspektom biznesowym potrafią kreować innowacyjne produkty i usługi.

W moim szkoleniu Design Thinking stawiam na praktyczny, biznesowy aspekt metodologii i pokazuję jak kreatywności doskonale współgra z przedsiębiorczym pragmatyzmem.

Na szkoleniu dowiesz się m.in.:

 • Jaka jest geneza Design Thinking oraz jakie są zasady pracy,
 • Dlaczego Design Thinking jest tak skuteczny w konkurencyjnym otoczeniu.
 • Jakie są etapy procesu projektowego, co się w nich dzieje i czemu służą.
 • Kiedy wdrażać Design Thinking do firmy i jakie płyną z tego korzyści.
 • Jakie firmy i z jakimi rezultatami stosują Design Thinking.

Szkolenie jest szczególnie interesujące dla:
 

 • Przedsiębiorców, którzy działają na konkurencyjnym rynku.
 • Osób, które szukają sprawdzonych metod wspierania biznesu.
 • Ludzi, którzy realizujących lub nadzorują projekty dot. innowacji B2B oraz B2C.
 • Menedżerów obsługi klienta i sprzedaży, customer experience, innowacji, jakości, R&D, marketingu, rozwoju biznesu.

Program

Dzień 1

Dzień 1

Wprowadzenie do Design Thinking – definicja, geneza, zasady i korzyści
 

 • Omówienie głównych zasad i założeń teoretycznych Design Thinking oraz przedstawienie niezbędnych umiejętności projektanta.
  Prezentacje inspirujących przykładów produktów, usług i procesów opracowanych według metodyki Design Thinking
 • W myśl zasady doing not talking, wspólne odkrywanie technik Design Thinking w praktyce dzięki symulacji pełnego procesu projektowego na podstawowym poziomie w jakimiś zaskakującym obszarze np. projektowanie sklepu z hotdogami na pustyni.
 • Modelowy proces projektowy – wyjaśnienie + symulacja warsztatowa:
  • Odkrywanie – „wejście w buty użytkownika”, omówienie technik i metod badawczych stosowanych w projektowaniu innowacji.
  • Definiowanie – kreatywne sposoby selekcji i przetwarzania informacji, techniki formułowania wyzwań́ projektowych
  • Generowanie pomysłów – poszukiwanie innowacji, wzmacnianie pewności kreatywnej uczestników, efektywna a nie efektowna burza mózgów.
  • Prototypowanie – „myślenie rękami”, wizualizacja pomysłów, szybkie i funkcjonalne prototypy, wybór rodzajów prototypów adekwatnych do projektu
  • Testowanie – natychmiastowe zweryfikowanie prototypów „naturalnym” otoczeniu, wybór technik / metody testowania w odniesieniu do zastosowanego rodzaju prototypu i celu
 • Podsumowanie dnia pierwszego, prezentacja wypracowanych w symulacji procesu rozwiązań

Dzień 2

 • Zapoznanie uczestników z biznesowym aspektem Design Thinking oraz różnymi poziomami wdrażania tej metodyki do biznesu.
 • Analiza korzyści ze stosowania Design Thinking w różnych projektach na podstawie biznesowych studiów przypadków firm, które zdecydowały się na generowanie rozwiązań́ za pomocą tej metodologii – projekt, proces, rezultaty.
 • Omówienie zaawansowanych narzędzi projektowych, możliwych do wdrożenia natychmiast po ukończeniu szkolenia.
 • Warsztaty rozwiązywania bezpośrednich wyzwań biznesowych uczestników szkolenia z wykorzystaniem poznanych narzędzi, technik i metod Design Thinking.
 • Podsumowanie dnia drugiego, prezentacja rozwiązań i zakończenie szkolenia

Po dwóch intensywnych dniach będziesz wiedział jak:

 • Zorganizować przebieg procesu generowania innowacyjnych rozwiązań i usprawnień
 • Korzystać z podstawowych narzędzi Design Thinking w taki sposób, aby usprawniać pracę własnej firmie lub dziale.
 • Rozsądnie wybierać takie elementy Design Thinking aby rozwiązywać Twoje konkretne wyzwania w biznesie.